• دوشنبه , ۳۱ تیر ۱۳۹۸

چگونه می‌توان نیت خود را در کارهایمان خالص کنیم و کار را برای خدا انجام دهیم؟

Spread the love
چگونه می‌توان نیت خود را در کارهایمان خالص کنیم و کار را برای خدا انجام دهیم؟

۱- خلوص نیت به این است که غرض و هدف را ازکارمان مقام قرب الهی و خدمت به انسانهای که بنده خدا هستند قرار بدهیم.

۲-بدانید پاداش اعمال انسانها درروز قیامت با خداوند متعال است.واین پاداش به عملی تعلق میگیرد که با خلوص و فقط برای خدا باشد.

عمل تابع نیت است و الاعمال بالنیات هرقدر که نیت از صفای اخلاص برخوردار باشد به مهر قبول زود ترآراسته میشود. پس سزاوار نیست که انسان نیت رابرای شادمانی دیگران قرار دهد.
منبع : پایگاه عرفان

مطالب مشابه