• دوشنبه , ۳۱ تیر ۱۳۹۸

یکی از راههاي رسيدن به حقيقت، عرفان است. آيا در عرفان عقل تعطيل است؟

Spread the love
یکی از راههاي رسيدن به حقيقت، عرفان است. آيا در عرفان عقل تعطيل است؟

 درهیچ کاری عقل تعطیل نیست و همانطور که اولیاء خدا فرموده اند: العقل ماعبد به الرحمن. عقل چیزی است که خدای سبحان بااو پرستش میشود. 

عرفان حقیقی و مشروع از انضمام وآمیخته شدن عقل بادستورات شرع حاصل میشود. هرعرفانی که با عقل و شرع مطابقت نداشته باشد عرفای کاذب و سوداگری است که باید ازآن دوری شود.

عقل حجت وبرهان درونی است که خدا به انسان عطا نموده است. چنانکه درحدیث است إنَّ للّه ِِ عَلَى النّاسِ حُجَّتَينِ : حُجَّةً ظاهِرَةً ، و حُجَّةً باطِنَةً ، فأمّا الظّاهِرَةُ فَالرُّسُلُ و الأنبِياءُ و الأئمَّةُ عليهم السلام ، و أمّا الباطِنَةُ فَالعُقولُ .

امام كاظم عليه السلام : خداوند را بر مردمان دو حجت است: حجتى بيرونى و حجتى درونى. حجت بيرونى همان فرستادگان و پيامبران و امامان عليهم السلام هستند و حجت درونى همان خردها.
منبع : پایگاه عرفان

مطالب مشابه